Blok I
 • 1. 25. jubileum konferencí SNEH, Prof. MUDr. Bencko Vladimír, DrSc.
 • 2. Nemocniční infekce a možnosti očkování, Prof. MUDr. Prymula Roman,CSc., Ph.D., MZ ČR
 • 3. Očkování zdravotnických pracovníků, MUDr. Ciupek Renata, KHS Brno
 • 4. Očkování proti VHB a zdravotní způsobilost k práci zdravotníka podle aktuální legislativy, MUDr. Petrovová Markéta, Ph.D., LF MU Brno
 • 5. Zkušenosti s očkováním zdravotníků v NCB, MUDr. Šípová Iva, Nemocnice České Budějovice
 • 6. Očkování zdravotníků na chřipku - boj s lhostejností, MUDr. Herrmannová Kristýna, Nemocnice na Bulovce
 • 7. Novinky v očkování rizikových skupin pacientů, MUDr. Šípová Iva, Nemocnice České Budějovice


 • Blok II
 • 1. Význam horizontálního přenosu genetické informace pro vznik antibiotické rezistence, Bencko V. 1. LF UK, Šíma P., MU v.v.v. AV ČR
 • 2. Cronobacter spp. - původce nozokomiálních nákaz, Holý O., ÚPL LF UP Olomouc
 • 3. Problematika multirezistentních bakteriálních kmenů - zajímavé kasuistiky, Kratochvílová J., FN USA Brno
 • 4. CPE kmeny na vybraném pracovišti FN Plzeň - úskalí kontroly a prevence, Jirouš J., FN Plzeň
 • 5. Význam ovzduší v přenosu infekcí spojených se zdravotní péčí, Rezková B., LF MU Brno
 • 6. Mikrobiální kontaminace ovzduší operačního sálu, Matoušková I., LF Olomouc
 • 7. Deklarace účinnosti dezinfekčních prostředků s registrací zdravotnického prostředku, Lišková H., Ecolab Hygiene s.r.o.


 • Blok III
 • 1. Funguje octenidine v prevenci katétrové sepse, Moravčík B, FN Brno
 • 2. EKHR - řešení šité na míru, Havlíček P., HARTAMNN-RICO a.s.
 • 3. Nové trendy v katetrizaci, Svobodová A., VFN Praha


 • Blok IV
 • 1. Moderní metody úklidu ve zdravotnictví, Steinerová J., Vermop
 • 2. Renovace podlah ve zdravotnictví Ing. Luboš Hrúz, Bona
 • 3. SMS - účinný nástroj v prevenci nozokomiál nákaz, Skrišovský J., Schulke CZ
 • 4. UVC záření na konečnou dekontaminaci, Matoušková I., ÚPL LF Olomouc
 • 5. Specifika úklidu ve zdravotnictví, Žertová A., OCS Trading s.r.o. Praha


 • Blok V
 • 1. Prevencia infekcií v spoločnosti Svet zdravia, Skalová J., Svet zdravia, a.s. Bratislava
 • 2. Dekolonizace - teorie a praxe, Hobzová L., LF Hradec Králové, Vaculíková D., Nemocnice Ústí nad Labem
 • 3. REDEP po resuscitaci ještě dýchá, Totušek P., SNEH ČLS JEP
 • 4. ULTRA - bariéra budoucnosti pro uchování sterility, Moučka P., MAPO medical
 • 5. Dezinfekční účinnost programu praní prádla, Vaculová L., Štika V., TZÚ Brno
 • 6. VNN - video a prezentace cvičení ve FN OL, Kohoutová J., FN Olomouc


 • sekretářka Společnosti
  MUDr. Věra Kůrková
  e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

  adresa pro korespondenci:
  Oddělení klinické mikrobiologie
  nemocnice Písek,a.s.
  ul. Karla Čapka 589
  397 01 Písek
   
  Miele, spol. s r.o.

  Spielberk Office Centre
  Holandská 4
  639 00 Brno
  tel.: +420 543 553 146-147
  e-mail: professional@miele.cz
  CC data, s.r.o.

  Blattného 2315
  158 00 Praha 5
  tel.: 602 360 423
  e-mail: ccdata@ccdata.cz