ČLÁNKY
05.03.2019
Odkaz na stránky, kde jsou uvedeny typové činnosti složek integrovaného záchranného systému týkající se VNN.
Na stránce 22 – 25 jsou uvedeny OOP a na straně 63 – 70 postupy pro cílového poskytovatele zdravotní péče, což by měla být Bulovka, Těchonín, infekční oddělení, nicméně reálně může

www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx

21.05.2018
Očkování pracovníků úklidových firem

Dotaz z webových stránek SNEH

Odpověď viz příloha.

01.12.2017
Dezinfekce krevních vaků po přijetí na oddělení.

Dotaz z webových stránek SNEH

Odpověď viz příloha.

13.10.2017
Očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním.

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP.www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska

03.10.2017
Očkování proti chřipce.

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP.www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska

02.10.2017
Candida auris, nové nebezpečí pro pacienty ve zdravotnických zařízeních.

Jirouš, J.01.09.2017
Filip Ignac Semmelweis

Totušek P.

199 let od narození

27.08.2017
Vyhláška 244/2017 Sb.

Sbírka zákonů

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ú

24.07.2017
Pokyny EU pro uvážlivé používání antimikrobiálních látek v humánním lékařství

Úřední věstník Evropské unie 1.7.2017

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÁ KOMISE
OZNÁMENÍ KOMISE

29.04.2017
Biocidní přípravek Savo PRIM.

Dotaz z webových stránek SNEH.

Odpověď viz příloha.

04.02.2017
Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice

Věstník MZ ČR částka 10/2016www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c10/2016_13122_3442_11.html

04.02.2017
Metodika sběru a vyplňování vstupních dat pro hlášení tuberkulózy.

Věstník MZ ČR částka 1/2017www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/2017_3699_11.html

04.02.2017
Má mít dezinfekční roztok určený na dekontaminaci endoskopů plnou virucidnost? Má mít dezinfekční roztok na druhý stupeň a vyšší stupeň dezinfekce plnou virucidnost?

Dotaz z webových stránek SNEH.

Odpověď viz příloha.

04.02.2017
Jak správně provádět desinfekci u vyšetřovacích rigidních endoskopů v ambulanci ORL.

Dotaz z webových stránek SNEH.

Odpověď viz příloha.

03.02.2017
Přehled metod testování dezinfekční účinnosti chemických látek.

SNEHČLÁNKY


sekretářka Společnosti
MUDr. Věra Kůrková
e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

adresa pro korespondenci:
Oddělení klinické mikrobiologie
nemocnice Písek,a.s.
ul. Karla Čapka 589
397 01 Písek
 
Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
tel.: +420 227 012 111
e-mail: info@jnjcz.cz
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz