ČLÁNKY
01.12.2017
Dezinfekce krevních vaků po přijetí na oddělení.

Dotaz ze webových stránek SNEH

Odpověď viz příloha.

13.10.2017
Očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním.

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP.www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska

03.10.2017
Očkování proti chřipce.

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP.www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska

02.10.2017
Candida auris, nové nebezpečí pro pacienty ve zdravotnických zařízeních.

Jirouš, J.01.09.2017
Filip Ignac Semmelweis

Totušek P.

199 let od narození

27.08.2017
Vyhláška 244/2017 Sb.

Sbírka zákonů

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ú

24.07.2017
Pokyny EU pro uvážlivé používání antimikrobiálních látek v humánním lékařství

Úřední věstník Evropské unie 1.7.2017

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÁ KOMISE
OZNÁMENÍ KOMISE

29.04.2017
Biocidní přípravek Savo PRIM.

Dotaz z webových stránek SNEH.

Odpověď viz příloha.

04.02.2017
Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice

Věstník MZ ČR částka 10/2016www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c10/2016_13122_3442_11.html

04.02.2017
Metodika sběru a vyplňování vstupních dat pro hlášení tuberkulózy.

Věstník MZ ČR částka 1/2017www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/2017_3699_11.html

04.02.2017
Má mít dezinfekční roztok určený na dekontaminaci endoskopů plnou virucidnost? Má mít dezinfekční roztok na druhý stupeň a vyšší stupeň dezinfekce plnou virucidnost?

Dotaz z webových stránek SNEH.

Odpověď viz příloha.

04.02.2017
Jak správně provádět desinfekci u vyšetřovacích rigidních endoskopů v ambulanci ORL.

Dotaz z webových stránek SNEH.

Odpověď viz příloha.

03.02.2017
Přehled metod testování dezinfekční účinnosti chemických látek.

SNEH17.10.2016
Postup při očkování zaměstnanců proti virové hepatitidě B v ČR.

Šípová I.07.10.2016
Aktualizace strategie prevence SSI

Jirouš J.

Volně zpracováno podle Infection Control and Hospital Epidemiology, June 2014, Vol.35, No. 52

22.02.2016
Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV

Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Kapla J, Jerhotová Z, Olbrechtová L,Zjevíková A,Dlouhý P,Jilich D,Veselý D.

Terapeutická skupina Národní komise pro řešení problematiky HIV/AIDS v ČR vypracovala nový standard léčby a postexpoziční profylaxe infekce HIV, který byl schválen na schůzi výboru

www.infekce.cz

ČLÁNKY


sekretářka společnosti
Mgr. Dana Vaculíková
e-mail: dana.vaculikova@kzcr.eu

adresa pro korespondenci:
Krajská zdravotní a.s.,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Oddělení nemocniční hygieny
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem 401 13
 
Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
tel.: +420 227 012 111
e-mail: info@jnjcz.cz
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz