ČLÁNKY
05.03.2019
Odkaz na stránky, kde jsou uvedeny typové činnosti složek integrovaného záchranného systému týkající se VNN.
Na stránce 22 – 25 jsou uvedeny OOP a na straně 63 – 70 postupy pro cílového poskytovatele zdravotní péče, což by měla být Bulovka, Těchonín, infekční oddělení, nicméně reálně může

www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx

21.05.2018
Očkování pracovníků úklidových firem

Dotaz ze webových stránek SNEH

Odpověď viz příloha.

01.12.2017
Dezinfekce krevních vaků po přijetí na oddělení.

Dotaz ze webových stránek SNEH

Odpověď viz příloha.

13.10.2017
Očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním.

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP.www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska

03.10.2017
Očkování proti chřipce.

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP.www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska

02.10.2017
Candida auris, nové nebezpečí pro pacienty ve zdravotnických zařízeních.

Jirouš, J.01.09.2017
Filip Ignac Semmelweis

Totušek P.

199 let od narození

27.08.2017
Vyhláška 244/2017 Sb.

Sbírka zákonů

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ú

24.07.2017
Pokyny EU pro uvážlivé používání antimikrobiálních látek v humánním lékařství

Úřední věstník Evropské unie 1.7.2017

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÁ KOMISE
OZNÁMENÍ KOMISE

29.04.2017
Biocidní přípravek Savo PRIM.

Dotaz z webových stránek SNEH.

Odpověď viz příloha.

04.02.2017
Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice

Věstník MZ ČR částka 10/2016www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c10/2016_13122_3442_11.html

04.02.2017
Metodika sběru a vyplňování vstupních dat pro hlášení tuberkulózy.

Věstník MZ ČR částka 1/2017www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/2017_3699_11.html

04.02.2017
Má mít dezinfekční roztok určený na dekontaminaci endoskopů plnou virucidnost? Má mít dezinfekční roztok na druhý stupeň a vyšší stupeň dezinfekce plnou virucidnost?

Dotaz z webových stránek SNEH.

Odpověď viz příloha.

04.02.2017
Jak správně provádět desinfekci u vyšetřovacích rigidních endoskopů v ambulanci ORL.

Dotaz z webových stránek SNEH.

Odpověď viz příloha.

03.02.2017
Přehled metod testování dezinfekční účinnosti chemických látek.

SNEH17.10.2016
Postup při očkování zaměstnanců proti virové hepatitidě B v ČR.

Šípová I.07.10.2016
Aktualizace strategie prevence SSI

Jirouš J.

Volně zpracováno podle Infection Control and Hospital Epidemiology, June 2014, Vol.35, No. 52

22.02.2016
Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV

Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Kapla J, Jerhotová Z, Olbrechtová L,Zjevíková A,Dlouhý P,Jilich D,Veselý D.

Terapeutická skupina Národní komise pro řešení problematiky HIV/AIDS v ČR vypracovala nový standard léčby a postexpoziční profylaxe infekce HIV, který byl schválen na schůzi výboru

www.infekce.cz

ČLÁNKY


sekretářka Společnosti
MUDr. Věra Kůrková
e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

adresa pro korespondenci:
Oddělení klinické mikrobiologie
nemocnice Písek,a.s.
ul. Karla Čapka 589
397 01 Písek
 
Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
tel.: +420 227 012 111
e-mail: info@jnjcz.cz
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz