Odborná témata a materiály

PROGRAM PREVENCE A KONTROLY INFEKCÍ V NEMOCNICÍCH
 
20.06.2023


Nařízení protiepidemických opatření poskytovatelem zdravotních služeb
Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Dokument stanovuje postup zajištění prokazatelného seznámení pacienta se zavedenou izolací či karanténou v průběhu jeho pobytu ve zdravotnickém zařízení.

 
08.06.2023


PROGRAM PREVENCE A KONTROLY INFEKCÍ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH POSKYTOVATELŮ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE
Věstník MZ ČR 2-2013

Metodický návod, str. 65.