Odborná témata a materiály

DOPORUČENÍ A STANOVISKA
 
03.05.2024


MEZIOBOROVÉ STANOVISKO k rozsahu vyšetření v souvislosti s poraněním o použitou injekční jehlu a při znásilnění
Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP Sdružení praktických lékařů

Výše uvedené společnosti vydaly po konzultaci s NRL pro HIV a hepatitidy stanovisko k některým bodům Přílohy č. 1 novelizované vyhlášky č. 389/2023 Sb., o systému epidemiologické b

 
08.03.2024


Prevence a kontrola onemocnění COVID-19 v provozu lůžkového zdravotnického zařízení
Bohdana Rezková, Petr Smejkal, Jaroslav Jirouš