Odborná témata a materiály

DEZINFEKCE A STERILIZACE
 
13.01.2024


METODICKÝ NÁVOD K PROVÁDĚNÍ KONTROLY ÚČINNOSTI STERILIZAČNÍCH PŘÍSTROJŮ
MUDr.Věra Melicherčíková, CSc., SZÚ, Praha RNDr. Jaroslava Zelenková, HS hl. m. Prahy

Účelem metodického návodu je sjednotit postup kontroly k prokázání sterilizační účinnosti
sterilizátorů ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče za použití biologický

 
07.01.2024


TESTOVÁNÍ NOVĚ VYVÍJENÝCH TECHNOLOGIÍ SANITACE POVRCHŮ A VZDUCHU VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH BUDOV
Státní zdravotní ústav, MZ ČR

Příspěvek informuje o výsledcích testů účinnosti specifických aplikačních metod sanace povrchů a vzduchu ve vnitřním prostředí staveb, jejichž rozsah a nabídka se významně rozšířil

 
06.06.2023


Standardní operační postupy pro vyšetřování vnitřního prostředí - AHEM 4/2021
RNDr. Kateřina Klánová, CSc., Ing. Jaroslava Vrkoslavová, Ph.D., Státní zdravotní ústav

Pracovní postupy pro vyšetřování mikrobiální zátěže ovzduší a kontaminace povrchů ve vnitřním prostředí.

 
30.09.2014


Zásady ošetřování endoskopů
Společnost pro nemocniční epidemiologii a hygienu ČLS JEP a Gastroenterologická sekce sester při ČAS

DOPORUČENÝ POSTUP