Odborná témata a materiály

CÍLENÉ POSTUPY A OPATŘENÍ
 
25.02.2024


Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings (2007)
Centers for disease control and prevention (CDC)

Metodická doporučení pro zavádění izolační opatření ve zdravotnických zařízeních - orig. text

 
18.11.2019


Pokyny ESCMID pro prevenci infekce Clostridium difficile pro zdravotnická zařízení akutní péče.
Volně přeložil a upravil MUDr. Jaroslav Jirouš

Guidance document for prevention of Clostridium difficile infection in acute healthcare settings.

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X18301952