AKTUALITY
16.05.2019   Abstrakty přednášek z 26. Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygiena v časopise HYGIENA

Abstrakty z naší Konference v Brně budou součástí časopisu HYGIENA čísla 2019/2 (https://hygiena.szu.cz/). Číslo vyjde v červnu. Pokud máte o toto číslo zájem, tak si jej můžete předem objednat /viz níže/.
Autoři abstraktů mohou získat jeden výtisk zdarma /pokud zašlou jméno a adresu nebo redakce je případně může poslat na jméno autora a uvedené pracoviště/.
Objednávat lze na kontaktu vaclava.novakova@szu.cz .
Účtárna SZÚ vystaví fakturu (jméno a poštovní adresu event. IČO, pokud by šlo o instituci), na jejímž základě by bylo možné provést úhradu převodem na účet.
hygiena.szu.cz/artkey/inf-990000-1100_Predplatne.php
 
06.05.2019   Informace o členských příspěvcích pro rok 2019

V těchto dnech začala členská evidence ČLS JEP rozesílat složenky na zaplacení členských příspěvků. Usnesení delegátů Sjezdu ČLS JEP zvýšilo roční příspěvek za členství v ČLS na 400 Kč. Členský příspěvek SNEH se pro rok 2019 nezvýšil, naopak se pro některé věkové kategorie snížil. Bližsí informace o příspěvcích viz příloha.sekretářka Společnosti
MUDr. Věra Kůrková
e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

adresa pro korespondenci:
Oddělení klinické mikrobiologie
nemocnice Písek,a.s.
ul. Karla Čapka 589
397 01 Písek
 
Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
tel.: +420 227 012 111
e-mail: info@jnjcz.cz
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz