AKTUALITY
25.05.2022   Monkeypox, opičí neštovice

Materiál společnosti infekčního lékařství.
25.05.2022   Algoritmus vyšetření biologických vzorků od pacientů s podezřením na infekci virem opičích neštovic. (verze 19.5.2022)

Dokument SZÚ.
08.05.2022   113. Usnesení Poslanecké sněmovny o ukončení stavu pandemické pohotovosti.

Sbírka zákonů č. 113 / 2022
08.05.2022   101. Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19.

Sbírka zákonů č. 101 / 2022
04.05.2022   Algoritmus laboratorního vyšetření vzorků získaných od pacienta s podezřením na nový typ těžké akutní hepatitidy nejasné etiologie

verze SZÚ z 12. 5. 2022
04.05.2022   Nárůst případů těžké akutní hepatitidy neznámé etiologie u dětí

Podle materiálu ECDC volně zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ.

 
30.04.2022   Udělení pamětního listu MUDr. Václavě Ryantové

Výbor se rozhodl ocenit práci v České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP udělením Pamětního listu.
Pamětní list byl předán před auditoriem Konference dne 27.4.2022.

30.04.2022   Udělení pamětního listu MUDr. Evě Míčkové

Výbor se rozhodl ocenit práci v České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP udělením Pamětního listu.
Pamětní list byl předán před auditoriem Konference dne 27.4.2022.

29.04.2022   KMINE 2022 – VIII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie,

22.-24.9.2022 v Praze
ortopedicke-centrum.cz/registrace/prihlaska.php?akce=177&lang=cz
29.04.2022   30. PEČENKOVY EPIDEMIOLOGICKÉ DNY.

PLZEŇ, 14. – 16 . 9. 2022
www.pecenkovydny.cz
 
31.03.2022   Doporučení k očkování osob, které budou pobývat na území České republiky v důsledku současné krize na Ukrajině.

Doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP),
Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, Sdružení praktických
lékařů pro děti a dorost ČR a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP k
očkování osob (dětí, adolescentů, dospělých), které budou pobývat na území České
republiky v důsledku současné krize na Ukrajině.
www.vakcinace.eu/
28.03.2022   Poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny - mezioborové stanovisko

Zveřejněno na webu české lékařské komory.
www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do%5BloadData%5D=1&itemKey=cz_100325


sekretářka Společnosti
MUDr. Věra Kůrková
e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

adresa pro korespondenci:
Oddělení klinické mikrobiologie
nemocnice Písek,a.s.
ul. Karla Čapka 589
397 01 Písek
 
HARTMANN-RICO a.s., obchodní oblast Dezinfekce

Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Bítýška
tel.: 800 100 333
e-mail: kontakt@hartmann.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz