AKTUALITY
13.03.2019   Den hygieny rukou 2019

Pozvánka a program na konferenci Den hygieny rukou 2019.
Akce je určena pro zdravotnické pracovníky.

www.handhygieneconference.com/cs/home-2/
03.03.2019   Vzor pro publikaci abstraktu z Konference nemocniční epidemiologie a hygiena

Struktura abstraktu:

- Český a anglický název abstraktu.
- Autoři (křestní jméno příjmení).
- Pracoviště autorů (instituce, město) s přiřazením čísla autora.
- Nečleněný abstrakt o rozsahu 1 500 - 2 000 znaků vč. mezer
- Dedikace k projektu
02.03.2019   Opatření ministra zdravotnictví ke zvýšení proočkovanosti proti spalničkám u zdravotnických pracovníků.

Vzhledem k rychle rostoucímu počtu případů spalniček ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nařídil v přímo řízených nemocnicích očkování proti spalničkám u zdravotníků na vybraných odděleních, jako jsou například urgentní příjmy.

www.mzcr.cz/dokumenty/opatreni-ministra-zdravotnictvi-ke-zvyseni-proockovanosti-proti-spalnickam-u-zdr_16851_1.html
 
03.02.2019   Evropská bodová prevalenční studie 2017

V roce 2017 proběhla v části nemocnic České republiky Evropská bodová prevalenční studie zaměřená na výskyt infekcí spojených se zdravotní péčí a spotřebu antimikrobiálních látek s cílem odhadnout zátěž nemocnic v Evropě.
ECDC uveřejnilo v časopise Eurosurveillance výsledky PPS-EU-2017 dostupné v odkazech viz níže.
Ve výsledcích jsou zahrnuty údaje za Českou republiku.

1. Antimicrobial use in European long-term care facilities: results from the third point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use, 2016 to 2017
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.46.1800394#abstract_content

2. Prevalence of healthcare-associated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute care hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.46.1800516

3. Antimicrobial use in European acute care hospitals: results from the second point prevalence survey (PPS) of healthcare-associated infections and antimicrobial use, 2016 to 2017
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.23.46.1800393


www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.46.1800516
 
03.02.2019   Odkaz na stránky, kde jsou uvedeny typové činnosti složek integrovaného záchranného systému týkající se VNN.

Na stránce 22 – 25 jsou uvedeny OOP a na straně 63 – 70 postupy pro cílového poskytovatele zdravotní péče, což by měla být Bulovka, Těchonín, infekční oddělení, nicméně reálně může osoba s podezřením na VNN přijít kamkoliv a zdravotnické zařízení by mělo mít základní informace.

STČ 16A/IZS "Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech"
www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx
 
02.02.2019   Vysoce nebezpečné nákazy - knižní novinka

Nakladatelství Mladá fronta vydalo publikaci "Vysoce nebezpečné nákazy" kolektivu Jan Smetana et al.
Kniha je určena pro odborníky, kteří se zabývají problematikou vysoce nebezpečných nákaz (integrovaný záchranný systém, epidemiologové, kliničtí pracovníci). Podobně zaměřená publikace v naší odborné literatuře chyběla..
Cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou vysoce nebezpečných nákaz (VNN) s rizikem jejich výskytu a poskytnout klíčové epidemiologické charakteristiky u vybraných onemocnění. V knize jsou zpracovány základní charakteristiky VNN, historie, nejvýznamnější nákazy dnešní doby, biologická ochrana a principy použití osobních ochranných pracovních prostředků, systém řešení VNN v České republice, rizika při poskytování péče, očkování, diagnostika VNN.
Část knihy je věnována organizaci systému péče o osoby postižené VNN v České republice.

www.infekce.cz/zprava19-06.htm
 
15.12.2018   Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI)

Na níže uvedeném odkazu najdete aktuální hlášení ARI v ČR

Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění SZÚ.

apps.szu.cz/ari/ARO.html
 
27.11.2018   Aktuality - International Journal of Infection Control, Vol 14, No 2 (2018)


www.ijic.info
 
27.11.2018   Novinky IFIC – eNews - IFIC Newsletter, Volume 13, Issue 2 - September 2018 edition


theific.org/wp-content/uploads/2018/10/IFIC_IFIC-June-September-2018-Final.pdf
 


sekretářka Společnosti
MUDr. Věra Kůrková
e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

adresa pro korespondenci:
Oddělení klinické mikrobiologie
nemocnice Písek,a.s.
ul. Karla Čapka 589
397 01 Písek
 
Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
tel.: +420 227 012 111
e-mail: info@jnjcz.cz
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz