AKTUALITY
21.02.2018   Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI)

Na níže uvedeném odkazu najdete aktuální hlášení ARI v ČR

Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění SZÚ.

apps.szu.cz/ari/ARO.html
 
21.02.2018   Zpráva ze semináře Zdravotnické informační systémy ÚZIS ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví, konaného dne 6. 2. 2018

Zdroj ÚZIS.
www.uzis.cz/akce/zprava-ze-seminare-zdravotnicke-informacni-systemy-uzis-cr-pro-organy-ochrany-verejneho-zdravi-
 
21.02.2018   28. Pečenkovy epidemiologické dny, v Českých Budějovicích v době od 12. - 14. září 2018.

Potřebné informace naleznete na webových stránkách www.pecenkovydny.cz.
www.pecenkovydny.cz
 
11.02.2018   III. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace.

Pořádá Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 17. - 18. května 2018.
Témata konference jsou:
Miniinvazivní operační přístupy.
Anesteziologie - obor, bez kterého se na sále neobejdeme.
Perioperační sestra - alfa a omega každé operace.
Prevence stresu a syndromu vyhoření.
Hygiena, dezinfekce, sterilizace.
www.kzcr.eu/konference/cos2018
10.11.2017   Nabídka možnosti publikování odborných sdělení v časopise Hygiena.

Časopis je určen nejen lékařům a ostatním specialistům zabývajícím se ochranou veřejného zdraví, ale i dalším odborníkům, kteří se s touto problematikou ve své profesi setkávají.
Podrobnosti v příloze.


sekretářka společnosti
Mgr. Dana Vaculíková
e-mail: dana.vaculikova@kzcr.eu

adresa pro korespondenci:
Krajská zdravotní a.s.,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Oddělení nemocniční hygieny
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem 401 13
 
Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
tel.: +420 227 012 111
e-mail: info@jnjcz.cz
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz