AKTUALITY
10.11.2017   Nabídka možnosti publikování odborných sdělení v časopise Hygiena.

Časopis je určen nejen lékařům a ostatním specialistům zabývajícím se ochranou veřejného zdraví, ale i dalším odborníkům, kteří se s touto problematikou ve své profesi setkávají.
Podrobnosti v příloze.
03.11.2017   Důležitá informace pro členy SNEH.

Výbor České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP
rozhodl na svém jednání dne 25.9.2017 o konání elektronických voleb
do výboru a revizní komise pro období 2018 – 2022.

Výbor schválil volební komisi ve složení:
MUDr. Zuzana Kancelová předseda,
Bc. Lúcia Janíčková,
Libuše Tylečková

Základní informace o časovém průběhu elektronických voleb (podrobněji viz příloha).

1. Všem členům bude zaslán mail s požadavkem na potvrzení e-mailové adresy (již probíhá).

2. V případě, že jste členem SNEH a mail vám nedojde, oznamte to prosím
MUDr. Z. Kancelové, mail: zuzana.kancelova@gmail.com nebo
MUDr. V. Kůrkové, mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

3. Termín potvrzení mailové adresy je do 15.12.2017.

4. 18.12.2017 – 15.1. 2018 bude probíhat „předkolo“, kdy členové budou vybírat z elektronického seznamu kandidáty ze všech členů (výjma členů volební komise, kteří nemohou být voleni). Součástí tohoto mailu bude návod na postup.

5. Po skončení „předkola“ dostane volební komise k dispozici výsledek a na schůzce v lednu sestaví kandidátku.

6. Vlastní volby proběhnou v termínu 1.2.2018 – 20.2.2018.

MUDr. Pavel Totušek
předseda SNEH
13.09.2017   51. Jednodenní odborná konference STERILIZACE, DEZINFEKCE, DEZINSEKCE, DERATIZACE

pořádá 13.12.2017
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV:
Centrum epidemiologie a mikrobiologie
Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizacisekretářka společnosti
Mgr. Dana Vaculíková
e-mail: dana.vaculikova@kzcr.eu

adresa pro korespondenci:
Krajská zdravotní a.s.,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Oddělení nemocniční hygieny
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem 401 13
 
Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
tel.: +420 227 012 111
e-mail: info@jnjcz.cz
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz