AKTUALITY
13.04.2018   Vzor pro publikaci abstraktu z Konference nemocniční epidemiologie a hygiena

Struktura abstraktu:

- Český a anglický název abstraktu.
- Autoři (křestní jméno příjmení).
- Pracoviště autorů (instituce, město) s přiřazením čísla autora.
- Nečleněný abstrakt o rozsahu 1 500 - 2 000 znaků vč. mezer
- Dedikace k projektu
04.04.2018  

Vyhlášení výsledků voleb do výboru a revizní komise SNEH.

/viz příloha/


Oficiální vyhlášení výsledků voleb do výboru a revizní komise České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny České lékařské společnosti J.E.P. pro období 2018 - 2022.

Webové stránky ČLS JEP:
www.cls.cz/aktuality-os-sl-cls-jep/protokol-o-vysledcich-hlasovani-volby-do-vyboru-a-revizni-komise-sneh-1230
03.04.2018  

Výsledky voleb do výboru a revizní společnosti SNEH - zápis volební komise

/viz příloha/.


Mgr. Dana Vaculíková se na základě e-mailového dotazu zaslaného předsedkyní volební komise SNEH MUDr. Zuzanou Kancelovou, rozhodla přijmout funkci členky výboru SNEH. Tím došlo k uvolnění místa v revizní komisi SNEH. Na toto místo byly 2 kandidátky, a to MUDr. Eva Míčková a Anna Táborová, které se umístily na 4. - 5. místě. Dle volebního řádu bylo losem rozhodnuto na zasedání volební komise, že 3. členkou revizní komise SNEH se stává MUDr. Eva Míčková.
Volební komise zasedala v Praze dne 21.3.2018 ve složení:
předsedkyně MUDr. Zuzana Kancelová, členka Bc. Lucia Janíčková, členka Libuše Tylečková

Webové stránky ČLS JEP:
www.cls.cz/aktuality-os-sl-cls-jep/protokol-o-vysledcich-hlasovani-volby-do-vyboru-a-revizni-komise-sneh-1230
22.02.2018   XIII. konference DDD 2018 „Přívorovy dny“

Konference s mezinárodní účastí se koná ve dnech 14. – 16. května 2018 v Poděbradech

www.szu.cz/xi-konference-ddd-2014-privorovy-dny
21.02.2018   28. Pečenkovy epidemiologické dny, v Českých Budějovicích v době od 12. - 14. září 2018.

Potřebné informace naleznete na webových stránkách
www.pecenkovydny.cz
 
11.02.2018   III. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace.

Pořádá Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 17. - 18. května 2018.
Témata konference jsou:
Miniinvazivní operační přístupy.
Anesteziologie - obor, bez kterého se na sále neobejdeme.
Perioperační sestra - alfa a omega každé operace.
Prevence stresu a syndromu vyhoření.
Hygiena, dezinfekce, sterilizace.
www.kzcr.eu/konference/cos2018


sekretářka společnosti
Mgr. Dana Vaculíková
e-mail: dana.vaculikova@kzcr.eu

adresa pro korespondenci:
Krajská zdravotní a.s.,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Oddělení nemocniční hygieny
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem 401 13
 
Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
tel.: +420 227 012 111
e-mail: info@jnjcz.cz
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz