Odborná témata a materiály

ARCHIV
 
30.01.2020


Souhrn opatření při podezření na výskyt koronaviru 2019 nCoV
MUDr. L. Hobzová

Souhrn materiálů dostupných k 30.1.2020.

 
05.03.2019
Odkaz na stránky, kde jsou uvedeny typové činnosti složek integrovaného záchranného systému týkající se VNN.Na stránce 22 – 25 jsou uvedeny OOP a na straně 63 – 70 postupy pro cílového poskytovatele zdravotní péče, což by měla být Bulovka, Těchonín, infekční oddělení, nicméně reálně může
www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx
 
21.05.2018


Očkování pracovníků úklidových firem
Dotaz z webových stránek SNEH

Odpověď viz příloha.

 
01.12.2017


Dezinfekce krevních vaků po přijetí na oddělení.
Dotaz z webových stránek SNEH

Odpověď viz příloha.

 
13.10.2017


Očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním.
Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP.www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska
 
03.10.2017


Očkování proti chřipce.
Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP.www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska
 
02.10.2017


Candida auris, nové nebezpečí pro pacienty ve zdravotnických zařízeních.
Jirouš, J. 
01.09.2017


Filip Ignac Semmelweis
Totušek P.

199 let od narození

 
24.07.2017


Pokyny EU pro uvážlivé používání antimikrobiálních látek v humánním lékařství
Úřední věstník Evropské unie 1.7.2017

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÁ KOMISE
OZNÁMENÍ KOMISE

 
29.04.2017


Biocidní přípravek Savo PRIM.
Dotaz z webových stránek SNEH.

Odpověď viz příloha.

 
04.02.2017


Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice
Věstník MZ ČR částka 10/2016www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c10/2016_13122_3442_11.html
 
04.02.2017


Metodika sběru a vyplňování vstupních dat pro hlášení tuberkulózy.
Věstník MZ ČR částka 1/2017www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/2017_3699_11.html
 
04.02.2017


Má mít dezinfekční roztok určený na dekontaminaci endoskopů plnou virucidnost? Má mít dezinfekční roztok na druhý stupeň a vyšší stupeň dezinfekce plnou virucidnost?
Dotaz z webových stránek SNEH.

Odpověď viz příloha.

 
04.02.2017


Jak správně provádět desinfekci u vyšetřovacích rigidních endoskopů v ambulanci ORL.
Dotaz z webových stránek SNEH.

Odpověď viz příloha.

 
03.02.2017


Přehled metod testování dezinfekční účinnosti chemických látek.
SNEH 
17.10.2016


Postup při očkování zaměstnanců proti virové hepatitidě B v ČR.
Šípová I. 
07.10.2016


Aktualizace strategie prevence SSI
Jirouš J.

Volně zpracováno podle Infection Control and Hospital Epidemiology, June 2014, Vol.35, No. 52

 
22.02.2016


Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV
Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Kapla J, Jerhotová Z, Olbrechtová L,Zjevíková A,Dlouhý P,Jilich D,Veselý D.

Terapeutická skupina Národní komise pro řešení problematiky HIV/AIDS v ČR vypracovala nový standard léčby a postexpoziční profylaxe infekce HIV, který byl schválen na schůzi výboru

www.infekce.cz
 
28.10.2015


Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Sbírka zákonů

novela platná od 1. 12. 2015

 
13.03.2015
Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile

Beneš J., Husa P., Nyč O., Polívková S.

garantuje
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

www.infekce.cz/dpCDI14.htm
 
15.04.2014


Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu (IMCHV) v Evropě v letech 2010 - 2011
Jirouš J. - vybral a volně přeložil 
07.04.2014


Metodický návod k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů.
Melicherčíková V., Zelenková J.

zveřejněno v Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica, č. 1/2014

 
27.01.2014


Hygiena rukou ve zdravotnictví
Směrnice SZO

První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů

 
13.12.2013


Náhrada škody na zdraví v novém občanském zákoníku
Petrovová M.

Poznatky z V. Kongresu medicínského práva - listopad 2013 Praha 
22.11.2013


Bojíme se infekce?
Benešová V.

Blok V.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice

 
22.11.2013


Ruce zdravotníků a riziko přenosu infekčního agens.
Matoušková I., Holý O., Vlčková J., Jurásková-Sedlatá

Blok V.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice

 
22.11.2013


Umíme používat rukavice?
Bednaříková J.

Blok V.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice

 
22.11.2013


Uzavřený systém hygieny rukou
Mikudíková V.

Blok V.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice

 
22.11.2013


Odstříkané mateřské mléko jako neobvyklé vehikulum nemocniční nákazy
Peřina A., Všetečková P.

Blok V.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice

 
18.11.2013


Možnosti očkování pro zdravotníky
Fabiánová K.

Blok IV.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice