Odborná témata a materiály

BEZPEČNOST VODY
 
12.03.2024
Doporučení pro péči o „sodobary“ a obdobné výdejníky vody napojené na vodovod

SZÚ - Národní referenční centrum pro pitnou vodu

Metodické doporučení
 
08.06.2023


Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu ke kontrole jakosti teplé vody (zvláště s ohledem na riziko přítomnosti legionel)
RNDr. Jaroslav Šašek, RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., RNDr. František Kožíšek, CSc., Oddělení hygieny vody, SZÚ

Aktualizace z roku 2018