Prohlášení

Snahou provozovatele těchto stránek je poskytovat na těchto stránkách pouze úplné a správné informace.

S ohledem na technické a provozní důvody však provozovatel těchto stránek nemůže zaručit úplnost informací uváděných na jeho stránkách. Proto provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou z důvodu jednání pouze na základě informací uvedených na těchto stránkách.

Provozovatel těchto stránek si vyhrazuje právo provádět změny, doplňky a opravy na stránkách.