Odborná témata a materiály

KOMUNITNÍ INFEKCE
 
20.03.2024


Doporučení SZÚ pro diagnostiku pertuse a parapertuse v ordinaci
Fabiánová K., Zavadilová J.

Aktualizované doporučení pro diagnostiku dávivého kašle.

 
12.10.2023
Doporučený postup při výskytu případu onemocnění záškrtem (difterií) - 2023

Státní zdravotní ústav

Dokument obsahuje mimo jiné též doporučení pro zdravotnická zařízení k řešení výskytu záškrtu u hospitalizovaných pacientů. Celý text je k dispozici na následujícím odkazu:
szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/a-z-infekce/d/difterie-zaskrt/doporuceny-postup-pri-vyskytu-onemocneni-zaskrtem-difterii/
 
08.06.2023


Metodické usměrnění hlavní hygieničky ČR k zajištění zvýšené surveillance přenosné dětské obrny (poliomyelitidy)
MZČR 
08.06.2023


Surveillance záškrtu v České republice
Kateřina Fabiánová, Jana Košťálová, Jana Zavadilová, Helena Šebestová, Iva Vlčková, Jan Kynčl

Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (SZÚ Praha). 2023; 32(1):24-29