Odborná témata a materiály

HYGIENA RUKOU
 
08.06.2023


Hygiena rukou ve zdravotnictví
Směrnice SZO 2009 - souhrn (Překlad - MZČR 2011)