Odkazy


ČLS JEP   https://www.cls.cz/

kalendář akcí ČLS JEP   https://www.cls.cz/kalendar-akci

Společnosti a Spolky ČLS (odkaz na SNEH)
https://www.cls.cz/spolecnosti-a-spolky-lekaru/ceska-spolecnost-nemocnicni-epidemiologie-a-hygieny-114

Spřízněné společnosti

Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí   http://www.nrc-hai.cz/

časopis HYGIENA   https://hygiena.szu.cz/

International Federation of Infection Control (IFIC)   https://www.theific.org/

Center for Diease Control and Prevention   https://www.cdc.gov/

European Centre for Disease Prevention and Control   https://www.ecdc.europa.eu/en

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP   https://infektologie.cz/

Společnost mikrobiologie a epidemiologie   https://www.sem-cls.cz/

Česká společnost mikrobiologická   https://www.cssm.info/

Česká vakcinologická společnost   https://www.vakcinace.eu/

Česká společnost hygieny a komunitní medicíny   https://www.spolecnost-hygieny.cz/

Společnost pro lékařskou mikrobiologii   https://www.splm.cz/