Blok I - Charakteristika intenzivní péče o pacienty
 • 1. Drábková J., Nemocniční HAI a komunitní infekce v IM - realita, hrozby a opatření
 • 2. Andrea Pokorná a kol., Systém hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni - realita a vize
 • 3. Eva Míčková, Úloha nemocniční epidemiologie v prevenci infekcí v intenzivní péči
 • 4. Lucia Kundisová, Incidencia nosokomiálnych infekcií v privátnej talianskej nemocnici


 • Blok II - Infekce krevního řečiště
 • 1. Filip Růžička, Mikrobiologická diagnostika infekcí CŽK
 • 2. Zdeňka Knechtová, Péče o intravaskulární katétry založená na důkazech
 • 3. Lenka Hobzová, Dekolonizace jako možnost prevence infekcí spojených se zdravotní péčí
 • 4. Lucia Kundisová, Mycobacterium chimera ako príčína endokarditíd po kardiochirurgických výkonoch
 • 5. Jana Skalová, Prevencia NN v sieti nemocníc spoločnosti Svet zdravia


 • Blok III - Ventilátorové pneumonie
 • 1. Jaromíra Kratochvílová, Problematika nozokomiálních pneumonií na ARO
 • 2. Petr Havlíček, Dezinfekce povrchů – úspěch závisí na metodě
 • 3. Lailliere G., Resterilizace zdravotnických prostředků
 • 4. Markéta Bodzašová, Prevence ventilátorových pneumonií
 • 5. Alice Žertová, Úklid a čistota - právní normy v úklidu zdravotnických zařízení a jejich naplňování


 • Blok IV - Infekce močového traktu, pooperační infekce
 • 1. Vladimír Bencko, Lucia Glasauer, Michaela Schneiderová, možnosti prevence nozokomiálních nákaz
 • 2. Zdeňka Knechtová, Vybrané aspekty ošetřovatelské péče o pacienty se zavedeným permanentním močovým katétrem
 • 3. Jirouš J., Havelka J., Konopásková M., Prevence IMCHV/SSI na kardiochirurgickém oddělení FN Plzeň
 • 4. Lukáš Fedor, Adéla Kolková, Hygiena rukou není jen o zdravotnících
 • 5. Hana Polášková, Mikrobiologická kvalita prádla na novorozeneckých odděleních


 • Blok V - Úklid a dezinfekce v nemocničních podmínkách
 • 1. Ludmila Kaprálová, Akými normami sa skutočne riadime...
 • 2. Jarmila Kohoutová, Úklid legislativa a praxe
 • 3. Iva Šípová, Úklid – na co je nutné také myslet
 • 4. Pavel Totušek, Konec REDEPu v Čechách aneb Kdo je vrah?
 • 5. Věra Melicherčíková, Uvádění dezinfekčních přípravků na trh v ČR jako zdravotnické prostředky


 • sekretářka Společnosti
  MUDr. Věra Kůrková
  e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

  adresa pro korespondenci:
  Oddělení klinické mikrobiologie
  nemocnice Písek,a.s.
  ul. Karla Čapka 589
  397 01 Písek
   
  Miele, spol. s r.o.

  Spielberk Office Centre
  Holandská 4
  639 00 Brno
  tel.: +420 543 553 146-147
  e-mail: professional@miele.cz
  CC data, s.r.o.

  Blattného 2315
  158 00 Praha 5
  tel.: 602 360 423
  e-mail: ccdata@ccdata.cz