Společnost SNEH je člen International Federation of Infection Control (IFIC)


23.05.2018  
Abstrakty přednášek z 25. Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygiena v časopise HYGIENA


Díky pochopení pana docenta MUDr. Jaroslava Kříže (předsedy redakční rady) a paní redaktorky Mgr. Jany Veselé z časopisu HYGIENA (https://hygiena.szu.cz/) budou součástí čísla 2018/2 abstrakty přednášek z naší dubnové Konference v Brně. Číslo vyjde v červnu. Pokud máte o toto číslo zájem, tak si jej můžete objednat /viz níže/.
Autoři abstraktů mohou získat jeden výtisk zdarma /pokud zašlou jméno a adresu nebo redakce je případně může poslat na jméno autora a uvedené pracoviště/.

Objednávat lze na kontaktu vaclava.novakova@szu.cz .
Účtárna SZÚ vystaví fakturu (jméno a poštovní adresu event. IČO, pokud by šlo o instituci), na jejímž základě by bylo možné provést úhradu převodem na účet.

Předplatné a distribuce
Roční předplatné 2018 (print+online)
Česká republika: CZK 760 včetně poštovného
Slovenská republika: CZK 1090 včetně poštovného
Jednotlivá čísla 2018
Česká republika: CZK 230 včetně poštovného
Slovenská republika: CZK 310 včetně poštovného
/ceny jsou uvedeny bez DPH; DPH činí 10 %./

Státní zdravotní ústav
Středisko vědeckých informací
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: 267 082 288
e-mail: vaclava.novakova@szu.cz
hygiena.szu.cz
 
www.fotozdenek.cz
Kadaň.


sekretářka Společnosti
MUDr. Věra Kůrková
e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

adresa pro korespondenci:
Oddělení klinické mikrobiologie
nemocnice Písek,a.s.
ul. Karla Čapka 589
397 01 Písek
 
Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
tel.: +420 227 012 111
e-mail: info@jnjcz.cz
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz