Společnost SNEH je člen International Federation of Infection Control (IFIC)23.06.2024  
Inzerce: Ústav mikrobiologie Lékařské fakulty UP v Olomouci hledá partnery pro sledování šíření bakterií v nemoc

Hledáme partnery pro sledování šíření bakterií v nemocnicích!

Ústav mikrobiologie Lékařské fakulty UP v Olomouci realizuje projekt zaměřený na sledování
šíření bakterií v nemocniční péči.
Hledáme partnery z řad nemocničních hygieniků a mikrobiologů.
Projekt je plně financován z Operačního programu EU, takže pro partnery nevznikají žádné
náklady. Stačí poskytnout izoláty bakterií z Vašeho zdravotnického zařízení.

31.05.2024  
ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ 3. BODOVÉ PREVALENČNÍ STUDIE: POINT PREVALENCE SURVEY OF HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONS AN

V letech 2022-2023 se 28 zemí EU/EHP a tři země západního Balkánu (Kosovo, Černá Hora a Srbsko) zúčastnily třetí bodové prevalenční studie ECDC týkající se infekcí spojených se zdravotní péčí a používání antimikrobiálních látek v evropských nemocnicích akutní péče.

ECDC byly předloženy údaje z celkem 1 623 nemocnic. Z nich bylo 309 504 pacientů z 1 332 nemocnic zařazeno do konečného evropského vzorku pro analýzu. Údaje z jednoho oddělení byly shromažďovány v jeden den. Celkový časový rámec pro sběr dat ze všech oddělení jedné nemocnice byl v průměru 11 dní (medián 8 dní). Souhrnné výsledky byly uvedeny pouze pro EU/EHP, což odpovídá 293 581 pacientům z 1 250 nemocnic. Souhrnná data a výsledky z jednotlivých zemí jsou k dispozici na stránkách ECDC:
www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/PPS-HAI-AMR-acute-care-europe-2022-2023
04.03.2024  
31. PEČENKOVY EPIDEMIOLOGICKÉ DNY - Plzeň, 11. – 13 . 9. 2024

Bližší informace k akci budou postupně zveřejněny na její webové stránce:
http://pecenkovydny.cz/