Společnost SNEH je člen International Federation of Infection Control (IFIC)


OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ
České společnosti nemocniční epidemiologie a  hygieny ČLS JEP


Vážená paní / Vážený pane

Výbor České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny s politováním oznamuje, že již podruhé musí odložit konání Mezinárodní konference naplánované na 2. - 3. 12. 2020 v hotelu Continental**** Brno. Výbor se takto rozhodl vzhledem k nepříznivému vývoji epidemické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a předpokládaným dalším protiepidemickým opatřením. K tomuto kroku nás vede i obava o bezpečí a zdraví účastníků. Nevzdáváme se a doufáme, že do jara 2021 se epidemická situace v České republice uklidní a Konferenci se nám podaří zrealizovat.

Informace pro již přihlášené účastníky konference:
Rád bych Vás požádal o zvážení situace, zda se budete chtít zúčastnit v náhradním termínu v květnu 2021, který se již snažíme dojednat a bez prodlení Vás o něm budeme informovat. Z našeho pohledu by to pomohlo eliminovat nadbytečnou administrativu.
Pro jakékoliv dotazy či návrhy Vám jsou k dispozici:
paní Jana Zikmundová T: +420 602 211 651, E: e-mail: jana.zikmundova@iqevent.cz nebo
paní Magda Guričanová T: +420 731 405 715, E: magda.guricanova@iqevent.cz

Prosím sledujte i nadále aktuality na našich webových stránkách www.sneh.cz.

Přeji všem pevné zdraví.

S pozdravem

MUDr. Pavel Totušek
předseda SNEH

sekretářka Společnosti
MUDr. Věra Kůrková
e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

adresa pro korespondenci:
Oddělení klinické mikrobiologie
nemocnice Písek,a.s.
ul. Karla Čapka 589
397 01 Písek
 
Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
tel.: +420 227 012 111
e-mail: info@jnjcz.cz
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz