Společnost SNEH je člen International Federation of Infection Control (IFIC)


05.11.2021  
Sborník přenášek z Konference v Brně 2021 je již na našem webu.www.sneh.cz/konference_2021.phtml
 
Vážení přátelé a příznivci SNEH.

Ve dnech 6. - 7.10.2021 proběhla v Hotelu Continental**** Brno XXVII. Mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA.
Konference se konala pod záštitou ministra zdravotnictví ČR pana Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA.
Při zahájení konference byly slavnostně předány Pamětní listy panu prof. MUDr. Vladimírovi Benckovi, DrSc., paní MUDr. Zuzaně Kancelové a paní MUDr. Marii Kolářové, CSc.
Plné texty přednášek budou zveřejněny na našem webu www.sneh.cz a abstrakta přednášek v časopise Hygiena v I. čísle 2022.

S pozdravem
MUDr. Pavel Totušek
předseda SNEH
sekretářka Společnosti
MUDr. Věra Kůrková
e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

adresa pro korespondenci:
Oddělení klinické mikrobiologie
nemocnice Písek,a.s.
ul. Karla Čapka 589
397 01 Písek
 
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz