Společnost SNEH je člen International Federation of Infection Control (IFIC)31.05.2024  
ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ 3. BODOVÉ PREVALENČNÍ STUDIE: POINT PREVALENCE SURVEY OF HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONS AN

V letech 2022-2023 se 28 zemí EU/EHP a tři země západního Balkánu (Kosovo, Černá Hora a Srbsko) zúčastnily třetí bodové prevalenční studie ECDC týkající se infekcí spojených se zdravotní péčí a používání antimikrobiálních látek v evropských nemocnicích akutní péče.

ECDC byly předloženy údaje z celkem 1 623 nemocnic. Z nich bylo 309 504 pacientů z 1 332 nemocnic zařazeno do konečného evropského vzorku pro analýzu. Údaje z jednoho oddělení byly shromažďovány v jeden den. Celkový časový rámec pro sběr dat ze všech oddělení jedné nemocnice byl v průměru 11 dní (medián 8 dní). Souhrnné výsledky byly uvedeny pouze pro EU/EHP, což odpovídá 293 581 pacientům z 1 250 nemocnic. Souhrnná data a výsledky z jednotlivých zemí jsou k dispozici na stránkách ECDC:
www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/PPS-HAI-AMR-acute-care-europe-2022-2023
03.05.2024  
MEZIOBOROVÉ STANOVISKO k rozsahu vyšetření v souvislosti s poraněním o použitou injekční jehlu a při znásilnění

Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů ČR (SPL) a Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP (SNEH) vydávají po konzultaci s NRL pro HIV a hepatitidy stanovisko k některým bodům Přílohy č. 1 novelizované vyhlášky č. 389/2023 Sb., o systému epidemiologické bdělosti, , a to zejména upřesnění nepodkročitelného rozsahu vyšetření, přehled indikovaných testů a dalších opatření.
04.03.2024  
31. PEČENKOVY EPIDEMIOLOGICKÉ DNY - Plzeň, 11. – 13 . 9. 2024

Bližší informace k akci budou postupně zveřejněny na její webové stránce:
http://pecenkovydny.cz/
21.11.2023  
INFORMACE ČLS JEP - HLÁŠENÍ ZMĚN DO ČLENSKÉ EVIDENCE

Nová webová stránka ČLS JEP umožňuje členům, aby se sami online přihlásili do svého profilu a měnili si některé údaje (vyjma emailové adresy).
Návod k přihlášení pro členy zde.
Při prvním přihlášení si musí členové nejprve vygenerovat heslo, které budou používat a které si pak mohou měnit dle své potřeby. Musí tedy ze všeho nejdříve kliknout na Žádost o heslo a znát a vyplnit:
- Přihlašovací email = tzn. email, který vyplnili do přihlášky nebo nahlásili ČLS JEP jako kontaktní,
- Evidenční číslo člena = je také používáno jako variabilní symbol při platbě příspěvků.
Teprve po obdržení hesla do emailu mohou přistoupit k přihlášení se do profilu člena zadáním přihlašovacího emailu a obdrženého hesla.
Pokud potřebují naši členové pomoc při přihlašování, lze učinit dotaz na tel.: 224 266 708, 224 266 226, 226 522 444 nebo emailu cle@cls.cz.
Upozorňujeme, že žádost o zrušení členství v ČLS JEP a jejích organizačních složkách je nutno poslat písemně (e-mailem, dopisem apod.).
Naopak přihlášení za člena ČLS JEP lze provést online zde, což platí i o rozšiřování členství o další odborné společnosti/spolky lékařů (děje se výběrem v profilu člena).