Společnost SNEH je člen International Federation of Infection Control (IFIC)


05.12.2020  
Důležité informace k platbě členských příspěvků


Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,
dovolte nám, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz
Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.
Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za předešla období, se tento nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.
Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a to nejlépe formou emailové zprávy na cle@cls.cz; havlikova@cls.cz;
S pozdravem

Marcela Havlíková
Členská evidence
Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, z.s.
Sokolská 449/31, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 224 266 226, 778 471 007
e-mail: cle@cls.cz; havlikova@cls.cz;

K aktualizaci kontaktních údajů lze použít i formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“, který naleznete zde:
https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni
 
sekretářka Společnosti
MUDr. Věra Kůrková
e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

adresa pro korespondenci:
Oddělení klinické mikrobiologie
nemocnice Písek,a.s.
ul. Karla Čapka 589
397 01 Písek
 
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz