Blok I
 • 1. Úvod - výročí SNEH
 • 2. SZÚ možnosti a výzvy, MUDr. Barbora Macková
 • 3. Zkušenosti z práce MeSES, MUDr. Smejkal Petr,IKEM Praha
 • 4. Léčba jako prevence, prim.MUDr.Dlouhý Pavel, Krajská zdravotní a.s.
 • 5. Umělá inteligencia AMEBA - MUDr.Mgr. Pašková Juliana,MPH, Univerzitná nemocnica Bratislava
 • 6. HAIDI_budoucnost_klinicke_surveillance, Kozák Jakub, Datlowe


 • Blok II
 • 1. Hygiena prostředí v době epidemie Covid-19, MUDr. Hobzová Lenka, FN Hradec Králové
 • 2. COVID- 19 v Nemocnici Šumperk-jak jsme to zvládli, Muroňová Iveta, Nemocnice Šumperk a.s.
 • 3. Clostridium difficile na covidovém oddělení FN Plzeň, MUDr. Jirouš Jaroslav, Bc. Živná Lucie, FN Plzeň
 • 4. Zkušenosti koordinátorů očkování proti COVID-19, MUDr.Kohoutová Jarmila, FN Olomouc, Mgr.Vaculíková Dana, Krajská zdravotní,a.s.
 • 5. Dezinfekčné prípravky Schulke účinné proti SARS-CoV2, Mgr. Šurín Stanislav,Schulke
 • 6. Testování obličejových chirurgických ústenek, Mgr. Hrubanová Markéta, TZÚ Brno


 • Blok III
 • 1. Zkušenosti s rutinní typizací u suspektních HAI, MUDr. Raclavský Vladislav, FN Olommouc, LF UPOL
 • 2. Dlouhodobé sledování norovirových infekcí v ČR, Prof. MUDr. Pazdiora Petr, LF UK. FN Plzeň
 • 3. Prevence infekčních komplikací žilních vstupů, PhDr.Toufarová Jana, Mgr. Kličková Hana, FN Brno
 • 4. Dodržování bariérových postupů zdravotnickými pracovníky, PhDr. Saibertová Simona, LF MU
 • 5. ATB profylaxe pohledem sestry PKI, Mgr. Jašová Helena, Nemocnice Třebíč
 • 6. Novinky a změny v portfoliu produktů Ecolab ve světle EN 17126, Ing. Trylčová Stanislava, Ecolab


 • Blok IV
 • 1. Očkování zdravotníků proti respiračním infekcím, MUDr. Ciupek Renata, KHS Brno
 • 2. Jak (ne)bezpečná je práce s cytostatiky, Mgr.Hrašková Veronika,PhD., Mgr. Kučerová Lucie, FN Brno
 • 3. Role NPWT (Negative Pressure Wound Therapy) v ovlivnění bakteriální nálože, Mgr.Kůřil Pavel, DIS, Mgr. et Mgr. Menšíková Andrea, Prof. PhDr. Pokorná Andrea, LF MU, FN Brno
 • 4. Neviditelná vlákna s viditelnými dopady, Ing. Stich Jiří, Nano2Health
 • 5. Sterillium 55 let, Mgr. Havlíček Petr, HARTMANN-RICO


 • Blok V
 • 1. Hygiena a epidemiologie v Sociálních službách s Koronavirem, Žáková Michaela, Senior-centrum Sene Cura v Hradci Králové
 • 2. Trénink praktických dovedností v prevenci infekčních komplikací u pacientů na SIMU, MUDr. Vafek Václav, Ústav simulační medicíny LF MU
 • 3. Širší aspekty implementace technologické platformy RIOCATH, MUDr. Svoboda Miroslav, RIOCATH
 • 4. Desinfekce UZV sond - HLD ano nebo ne, RNDr. Strnad Ivo, S§T Plus s.r.o.
 • 5. Renovace a údržba elastických podlah ve zdravotnictví, Míček Marek, BONA


 • sekretářka Společnosti
  MUDr. Věra Kůrková
  e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

  adresa pro korespondenci:
  Oddělení klinické mikrobiologie
  nemocnice Písek,a.s.
  ul. Karla Čapka 589
  397 01 Písek
   
  HARTMANN-RICO a.s., obchodní oblast Dezinfekce

  Masarykovo nám. 77
  664 71 Veverská Bítýška
  tel.: 800 100 333
  e-mail: kontakt@hartmann.cz
  CC data, s.r.o.

  Blattného 2315
  158 00 Praha 5
  tel.: 602 360 423
  e-mail: ccdata@ccdata.cz