Blok I
 • 1. Jindrak V., Vzdělávání specialistů prevence a kontroly infekcí
 • 2. Štefkovičová M., Využití procesných a štrukturálných ukazatelov v prevenci NN
 • 3. Hrabak J., Multirezistentní gramnegativní tyčky
 • 4. Kolář M., Multirezistentní nemocniční patogeny
 • 5. Míčková E., Forénzní dopady nemocniční hygieny a epidemiologie
 • 6. Kompaníková A., Dokážeme bojovať s multirezistentnými kmeňmi


 • Blok II
 • 1. Šípová I., Clostridium difficile
 • 2. Hobzová L. MDRO ve FN HK
 • 3. Kratochvílová J., Analýza výskytu závažných bakt. kmenů
 • 4. Melicherčíková V., Antiseptika používaná při ošetřování ran
 • 5. Kůrková V., O vyšetření výtěrů z recta


 • Blok III
 • 2. Gereová J., Kontrola účinnosti dezinfekcie
 • 3. Táborský P., EN 16615
 • 4. Škodová I., Novela EN 14885
 • 5. Havlíček P., Rezistence, dezinfekce a Vyhláška č. 306-2012
 • 6. Kaprálová L., Využití Octenidinu v klinickej praxi
 • 7. Tuháček J., Postup výběru OOPP, chemická rizika


 • Blok IV
 • 1. Blaha L., Kontaminace lékáren a nemocničních prostor v ČR cytostatiky
 • 2. Cidlinová A., Rizika manipulace s cytostatiky
 • 3. Tesařová E., Jsou dárci krve bezpeční
 • 4. Petrovová M., Práce s chemickými karcinogeny
 • 5. Synek S., Jak snížit kontaminaci cytostatiky
 • 6. Šnýdrová D., Bezpečná aplikace cytostatik


 • Blok V
 • 1. Bohmová E., Hygiena rúk zdrav. pracovníků v SR
 • 2. Štika V., Prádlo ze zdravotnických zařízení
 • 3. Kohoutová J., Migrační vlna a poskytování zdrav. péče
 • 4. Ryantová V., Pokusy a omyly
 • 5. Podolská Z., Trendy nakládání s odpady ze zdrav. zařízení
 • 6. Sedlatá Jurásková E., Legionella spp. v rozvodu vody zubní soupravy


 • sekretářka Společnosti
  MUDr. Věra Kůrková
  e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

  adresa pro korespondenci:
  Oddělení klinické mikrobiologie
  nemocnice Písek,a.s.
  ul. Karla Čapka 589
  397 01 Písek
   
  Miele, spol. s r.o.

  Spielberk Office Centre
  Holandská 4
  639 00 Brno
  tel.: +420 543 553 146-147
  e-mail: professional@miele.cz
  CC data, s.r.o.

  Blattného 2315
  158 00 Praha 5
  tel.: 602 360 423
  e-mail: ccdata@ccdata.cz