ARCHIV ČLÁNKŮ
01.12.2017 Dotaz z webových stránek SNEH
Dezinfekce krevních vaků po přijetí na oddělení.
13.10.2017 Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP.
Očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním.
www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska
03.10.2017 Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP.
Očkování proti chřipce.
www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska
02.10.2017 Jirouš, J.
Candida auris, nové nebezpečí pro pacienty ve zdravotnických zařízeních.
01.09.2017 Totušek P.
Filip Ignac Semmelweis
24.07.2017 Úřední věstník Evropské unie 1.7.2017
Pokyny EU pro uvážlivé používání antimikrobiálních látek v humánním lékařství
29.04.2017 Dotaz z webových stránek SNEH.
Biocidní přípravek Savo PRIM.
04.02.2017 Dotaz z webových stránek SNEH.
Jak správně provádět desinfekci u vyšetřovacích rigidních endoskopů v ambulanci ORL.
04.02.2017 Dotaz z webových stránek SNEH.
Má mít dezinfekční roztok určený na dekontaminaci endoskopů plnou virucidnost? Má mít dezinfekční roztok na druhý stupeň a vyšší stupeň dezinfekce plnou virucidnost?
04.02.2017 Věstník MZ ČR částka 1/2017
Metodika sběru a vyplňování vstupních dat pro hlášení tuberkulózy.
www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/2017_3699_11.html
04.02.2017 Věstník MZ ČR částka 10/2016
Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice
www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c10/2016_13122_3442_11.html
03.02.2017 SNEH
Přehled metod testování dezinfekční účinnosti chemických látek.
17.10.2016 Šípová I.
Postup při očkování zaměstnanců proti virové hepatitidě B v ČR.
07.10.2016 Jirouš J.
Aktualizace strategie prevence SSI
22.02.2016 Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Kapla J, Jerhotová Z, Olbrechtová L,Zjevíková A,Dlouhý P,Jilich D,Veselý D.
Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV
www.infekce.cz
28.10.2015 Sbírka zákonů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
13.03.2015 Beneš J., Husa P., Nyč O., Polívková S.
30.09.2014 Společnost pro nemocniční epidemiologii a hygienu ČLS JEP a Gastroenterologická sekce sester při ČAS
Zásady ošetřování endoskopů
15.04.2014 Jirouš J. - vybral a volně přeložil
Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu (IMCHV) v Evropě v letech 2010 - 2011
07.04.2014 Melicherčíková V., Zelenková J.
Metodický návod k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů.
27.01.2014 Směrnice SZO
Hygiena rukou ve zdravotnictví
13.12.2013 Petrovová M.
Náhrada škody na zdraví v novém občanském zákoníku
22.11.2013 Peřina A., Všetečková P.
Odstříkané mateřské mléko jako neobvyklé vehikulum nemocniční nákazy
22.11.2013 Mikudíková V.
Uzavřený systém hygieny rukou
22.11.2013 Bednaříková J.
Umíme používat rukavice?
22.11.2013 Matoušková I., Holý O., Vlčková J., Jurásková-Sedlatá
Ruce zdravotníků a riziko přenosu infekčního agens.
22.11.2013 Benešová V.
Bojíme se infekce?
18.11.2013 Petrovová M.
Nozokomiální legionelóza - kazuistika
18.11.2013 Polcar R.
Screeningová vyšetření legionel ve zdravotnických zařízeních
18.11.2013 Polcar R.
Nová právní úprava pracovně-lékařských služeb
18.11.2013 Škochová D.
Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění
18.11.2013 Fabiánová K.
Možnosti očkování pro zdravotníky
08.11.2013 Kohoutová J.
Problematika ošetřování bronchoskopů.
08.11.2013 Martincová K.
Dvoustupňová dezinfekce v praxi
08.11.2013 Popelínská J., Slavíková R., Koníčková V.
Péče o endoskopickou techniku.
08.11.2013 Šlapal J.
Endoskop není nástroj ale přístroj.
08.11.2013 Matoušková I.
Režimová opatření při výskytu Clostridium difficile.
08.11.2013 Polák P.
Kolitida způsobená Clostridium difficile v klinických souvislostech.
08.11.2013 Vaculíková D.
Ověření stálosti účinné látky v roztoku pro VSD.
29.10.2013 Fialová J.
Pandemický plán ČR - participace zdravotnických zařízení a studentů.
29.10.2013 Mareček J.
Poznámky k přípravě na chřipkovou sezónu z pohledu OOVZ.
29.10.2013 Olexová A.
Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013.
29.10.2013 Šípová I.
Chřipka 2012 – 2013, protiepidemická opatření v nemocnici.
29.10.2013 Jirouš J., Fiedlerová L., Vojíková L.
Neobvyklé patogeny v etiologii respiračních NN. / HAI
29.10.2013 Kratochvílová J., Janásová V., Dědinová J.
Problematika nozokomiálních pneumonií na ARO.
23.10.2013 Cheníčková J.
Lepší ochrana a fixace I.V. vstupů
23.10.2013 Sas I.
Nozokomiální infekce v podmínkách intenzivní péče
23.10.2013 Kůrková V.
Málo obvyklé nemocniční nákazy
23.10.2013 Hedlová D.
Evropská prevalenční studie nemocničních infekcí
23.10.2013 Jindrák V, Hedlová D, Prattingerová J
Koncepce národní surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí v České republice.
24.04.2013 Plesník V.
SM č. 135/2012 - Vývoj vakcíny proti HIV založený na zlepšení získané imunity.
20.03.2013 zveřejněno na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
Program prevence a kontroly infekcí v zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče.
www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/program-prevence-a-kontroly-infekci-v-zdravotnickych-zarizenich-poskytovatelu-ak_7584_5.html
14.03.2013 Plesník V.
SM č. 136/2012 - Závěry Nezávislé komise pro sledování výskytu poliomyelitídy.
19.02.2013 Plesník V.
SM č. 137/2012 - Vyšší výskyt spalniček v Evropě roku 2011.
11.02.2013 Plesník V.
SM č. 138/2012 - Ochrana před orchitidou po očkování proti příušnicím.
05.02.2013 Plesník V.
SM č. 139/2012 - Záškrt v Evropě během let 2000 - 2009.
05.02.2013 Kohoutová J.
Trendy v hygieně rukou.
04.02.2013 Jindrák V., Hedlová D., Prattingerová J.
Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí - díl III
04.02.2013 Jindrák V., Hedlová D., Prattingerová J.
Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí - díl II
04.02.2013 Jindrák V., Hedlová D., Prattingerová J.
Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí - díl I
28.01.2013 Plesník V.
SM č. 140/2012 - Jarní všehochuť.
28.01.2013 zdroj ECDC
Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu (IMCHV) v Evropě v letech 2008 - 2009
21.01.2013 Hedlová D.
Infekce spojené se zdravotní péčí v evropských zařízeních dlouhodobé péče.
21.01.2013 Plesník V.
SM č. 143/2012 - Latina ve studijních materiálech.
21.01.2013 Hedlová D.
Koncepce, priority a metody surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí na lokální, národní a evropské úrovni.
21.01.2013 Zelenková J.
Povinnosti zdravotnických zařízení v roce 2012 vzhledem k platné legislativě.
16.01.2013 Plesník V.
SM č. 145/2012 - Výběr moudrých rčení
15.01.2013 Plesník V.
SM č. 134/2012 - Zajímavosti o virové hepatitidě typu E.
15.01.2013 Jindrák V., Hedlová D., Prattingerová J.
Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí.
15.01.2013 Jindrák V.
Prevence a kontrola výskytu multirezistentních bakterií.
08.01.2013 Plesník V.
SM č. 146/2012 - Creutzfeldt- Jakob
03.01.2013 Plesník V.
SM č. 147/2012 - Kontrolní testy (pro členy SNEH povinné)
31.12.2012 Pečírka F.
Chřipka - influenza
18.12.2012 Plesník V.
SM č. 148/2012 - Stanovisko SZO k vakcínám proti VHA
12.12.2012 Plesník V.
SM č. 149/2012 - Naši přátelé mikrobi (-ologové)
10.12.2012 Havlíček P.
Čištění a dezinfekce zásobníků utěrek
07.12.2012 Plesník V.
SM č. 150/2012 - Odpůrci očkování
26.11.2012 bezpečnostní list
Solutio Galli-Valerio
21.11.2012 MUDr. V. Plesník
SM č. 151/2012 - AIDS
20.11.2012 Nutilová M., Pančevová L. - Olomouc 2011
Nemocniční hygiena - to není jen sběr dat.
13.11.2012 zdroj Úřad pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví
Přehled norem souvisejících s vyhláškou 306/2012 Sb.
05.11.2012 Jirouš J.
Prevence nozokomiálních pneumonií v souvislosti s umělou plicní ventilací
29.10.2012 Podstatová H.
Riziková práce a jak riziku předejít?
25.10.2012 Jirouš J.
Prevence infekcí močových cest spojených s katetrizací
16.10.2012 Úřední věstník Evropské unie L 262 (Právní předpisy sv.55, 27.9.2012)
Prováděcí rozhodnutí, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu
15.10.2012 Jirouš J.
Prevence infekcí cévního řečiště spojených s intravaskulární katetrizací
11.10.2012 Ryantová V.
Přehled platné legislativy v hygieně a epidemiologii
11.10.2012 Věstník MZ ČR částka 8
Metodika sledování a klasifikace nežádoucích událostí ve zdravotnictví
11.10.2012 Věstník MZ ČR částka 8
Metodický pokyn ke kontrole výskytu importovaných případů kolonizace nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu
09.10.2012 Jirouš J.
Prevence vzniku infekce v místě chirurgického výkonu
09.10.2012 Kratochvílová J., Janásová V.
Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy
09.10.2012 Zelenková J.
Optimální hygiena rukou ve ZZ
09.10.2012 Nováková I. ARLIN Ile-de-France, Krajská pobočka koordinace a prevence NN
Prevence NN ve Francii
09.10.2012 Hrabák J., Žemličková H.
Výskyt multirezistentních gramnegativních bakterií v českých nemocnicích
09.10.2012 Věstník MZČR č.5/2012
Metodický návod - hygiena rukou při poskytování zdravotní péče
08.10.2012 Mičková E.
Standardizace monitorování kvality prostředí
30.09.2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb.
Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
29.09.2012 Věstník MZ ČR částka 7/2012
Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí
28.09.2012 Kratochvílová J.
Doporučený postup pro kontrolu epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů
27.09.2012 Ryantová V.
Infekce způsobené bakterií Clostridium difficile
25.09.2012 kolektiv autorů
Vliv vybraných rizikových faktorů na vznik nozokomiální infekce
21.09.2012 Jirouš J.
Riziko infekcí při stavebních pracích
30.08.2012 FLORENCE odborný časopis pro ošetřovatelství a ostatní zdravotnické profese
30.08.2012 Kancelová Z., Čečetková B.
Nozokomiální infekce
30.08.2012 Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice
Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie
29.08.2012 Škodová I.
Kožní snášenlivost přípravků pro hygienu rukou zdravotníků
29.08.2012 Petrová M., Brhel P.
Přenosné a parazitární nemoci z povolání u zdravotnických pracovníků
29.08.2012 Šípová I.
Dopady legislativních změn na práci nemocničního hygienika
29.08.2012 kolektiv autorů
Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací
29.08.2012 Kůrková V.
Kmeny Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy
29.08.2012 Kůrková V.
Přehled bakteriálních kmenů producentů beta-laktamáz
29.08.2012 Melicherčíková V.
Výběrová řízení na dezinfekční přípravky
21.08.2012 Ministerstvo zdravotnictví ČR
Směrnice SZO - Hygiena rukou ve zdravotnictví
www.mzcr.cz/KvalitaOdbornik/obsah/resortni-bezpecnostni-cile-pro-rok-2010_1882_15.html
20.08.2012 Kolářová M, Šramová H, Kratochvílová J.
Kriteria pro stanovení diagnozy nemocniční infekce (NI)
20.08.2012 kolektiv autorů
Koncepce nemocniční hygieny a epidemiologie
20.08.2012 kolektiv autorů
Prevalenční studie nemocničních infekcí na chirurgických odděleních fakultních nemocnic v ČR.
20.08.2012 Kratochvílová J.
Doporučený pracovní postup pro ošetřování pacientů s podezřením na CJN, nvCJN a režim dekontaminace a sterilizace
20.08.2012 Kůrková V.
Doporučený postup pro pacienty s MRSA


sekretářka Společnosti
MUDr. Věra Kůrková
e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

adresa pro korespondenci:
Oddělení klinické mikrobiologie
nemocnice Písek,a.s.
ul. Karla Čapka 589
397 01 Písek
 
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz