ARCHIV ČLÁNKŮ
17.10.2016
Postup při očkování zaměstnanců proti virové hepatitidě B v ČR.
Šípová I.

07.10.2016
Aktualizace strategie prevence SSI
Jirouš J.
Volně zpracováno podle Infection Control and Hospital Epidemiology, June 2014, Vol.35, No. 52
22.02.2016
Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV
Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Kapla J, Jerhotová Z, Olbrechtová L,Zjevíková A,Dlouhý P,Jilich D,Veselý D.
Terapeutická skupina Národní komise pro řešení problematiky HIV/AIDS v ČR vypracovala nový standard léčby a postexpoziční profylaxe infekce HIV, který byl schválen na schůzi výboru Společnosti infekčního lékařství 21. 1. 2016
www.infekce.cz

28.10.2015
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Sbírka zákonů
novela platná od 1. 12. 2015
13.03.2015
Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile

Beneš J., Husa P., Nyč O., Polívková S.
garantuje
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

www.infekce.cz/dpCDI14.htm

30.09.2014
Zásady ošetřování endoskopů
Společnost pro nemocniční epidemiologii a hygienu ČLS JEP a Gastroenterologická sekce sester při ČAS
DOPORUČENÝ POSTUP
15.04.2014
Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu (IMCHV) v Evropě v letech 2010 - 2011
Jirouš J. - vybral a volně přeložil

07.04.2014
Metodický návod k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů.
Melicherčíková V., Zelenková J.
zveřejněno v Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica, č. 1/2014
27.01.2014
Hygiena rukou ve zdravotnictví
Směrnice SZO
První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů
13.12.2013
Náhrada škody na zdraví v novém občanském zákoníku
Petrovová M.
Poznatky z V. Kongresu medicínského práva - listopad 2013 Praha


22.11.2013
Bojíme se infekce ?
Benešová V.
Blok V.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
22.11.2013
Ruce zdravotníků a riziko přenosu infekčního agens.
Matoušková I., Holý O., Vlčková J., Jurásková-Sedlatá
Blok V.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
22.11.2013
Umíme používat rukavice?
Bednaříková J.
Blok V.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
22.11.2013
Uzavřený systém hygieny rukou
Mikudíková V.
Blok V.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
22.11.2013
Odstříkané mateřské mléko jako neobvyklé vehikulum nemocniční nákazy
Peřina A., Všetečková P.
Blok V.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
18.11.2013
Možnosti očkování pro zdravotníky
Fabiánová K.
Blok IV.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
18.11.2013
Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění
Škochová D.
Blok IV.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
18.11.2013
Nová právní úprava pracovně-lékařských služeb
Polcar R.
Blok IV.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
18.11.2013
Screeningová vyšetření legionel ve zdravotnických zařízeních
Polcar R.
Blok IV.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
18.11.2013
Nozokomiální legionelóza - kazuistika
Petrovová M.
Blok IV.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
08.11.2013
Ověření stálosti účinné látky v roztoku pro VSD.
Vaculíková D.
Blok III.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice


08.11.2013
Kolitida způsobená Clostridium difficile v klinických souvislostech.
Polák P.
Blok III.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
08.11.2013
Režimová opatření při výskytu Clostridium difficile.
Matoušková I.
Blok III.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice

08.11.2013
Endoskop není nástroj ale přístroj.
Šlapal J.
Blok III.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
08.11.2013
Péče o endoskopickou techniku.
Popelínská J., Slavíková R., Koníčková V.
Blok III.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
08.11.2013
Dvoustupňová dezinfekce v praxi
Martincová K.
Blok III.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
08.11.2013
Problematika ošetřování bronchoskopů.
Kohoutová J.
Blok III.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
29.10.2013
Problematika nozokomiálních pneumonií na ARO.
Kratochvílová J., Janásová V., Dědinová J.
Blok II.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
29.10.2013
Neobvyklé patogeny v etiologii respiračních NN. / HAI
Jirouš J., Fiedlerová L., Vojíková L.
Blok II.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
29.10.2013
Chřipka 2012 – 2013, protiepidemická opatření v nemocnici.
Šípová I.
Blok II.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
29.10.2013
Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013.
Olexová A.
Blok II.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
29.10.2013
Poznámky k přípravě na chřipkovou sezónu z pohledu OOVZ.
Mareček J.
Blok II.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
29.10.2013
Pandemický plán ČR - participace zdravotnických zařízení a studentů.
Fialová J.
Blok II.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
23.10.2013
Koncepce národní surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí v České republice.
Jindrák V, Hedlová D, Prattingerová J
Blok I.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
23.10.2013
Evropská prevalenční studie nemocničních infekcí
Hedlová D.
Blok I.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
23.10.2013
Málo obvyklé nemocniční nákazy
Kůrková V.
Blok I.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
23.10.2013
Nozokomiální infekce v podmínkách intenzivní péče
Sas I.
Blok I.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
23.10.2013
Lepší ochrana a fixace I.V. vstupů
Cheníčková J.
Blok I.
20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena
pořadatel SNEH ČLS JEP
24. – 25. září 2013
FN Brno – Bohunice
24.04.2013
SM č. 135/2012 - Vývoj vakcíny proti HIV založený na zlepšení získané imunity.
Plesník V.

20.03.2013
Program prevence a kontroly infekcí v zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče.
zveřejněno na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/program-prevence-a-kontroly-infekci-v-zdravotnickych-zarizenich-poskytovatelu-ak_7584_5.html

14.03.2013
SM č. 136/2012 - Závěry Nezávislé komise pro sledování výskytu poliomyelitídy.
Plesník V.

19.02.2013
SM č. 137/2012 - Vyšší výskyt spalniček v Evropě roku 2011.
Plesník V.

11.02.2013
Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile.
Beneš J., Husa P., Nyč O.


garantuje ČLS JEP
Společnost infekčního lékařství
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii
Společnost pro lékařskou mikrobiologii
11.02.2013
SM č. 138/2012 - Ochrana před orchitidou po očkování proti příušnicím.
Plesník V.

05.02.2013
Trendy v hygieně rukou.
Kohoutová J.


Medicína pro praxi /2012, 9(6-7)/
05.02.2013
SM č. 139/2012 - Záškrt v Evropě během let 2000 - 2009.
Plesník V.

04.02.2013
Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí - díl I
Jindrák V., Hedlová D., Prattingerová J.
Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (SZÚ, Praha) 2012, 21(4)
04.02.2013
Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí - díl II
Jindrák V., Hedlová D., Prattingerová J.
Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (SZÚ, Praha) 2012, 21(5)
04.02.2013
Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí - díl III
Jindrák V., Hedlová D., Prattingerová J.
Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (SZÚ, Praha) 2012, 21(6-7)
28.01.2013
Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu (IMCHV) v Evropě v letech 2008 - 2009
zdroj ECDC
Jirouš J., volně přeložil a upravil
28.01.2013
SM č. 140/2012 - Jarní všehochuť.
Plesník V.

21.01.2013
Povinnosti zdravotnických zařízení v roce 2012 vzhledem k platné legislativě.
Zelenková J.


předneseno 4.12.2012 na Semináři SNEH ČLS JEP v Brně Bohunicích
21.01.2013
Koncepce, priority a metody surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí na lokální, národní a evropské úrovni.
Hedlová D.


předneseno 4.12.2012 na Semináři SNEH ČLS JEP v Brně Bohunicích
21.01.2013
SM č. 143/2012 - Latina ve studijních materiálech.
Plesník V.

21.01.2013
Infekce spojené se zdravotní péčí v evropských zařízeních dlouhodobé péče.
Hedlová D.
předneseno 4.12.2012 na Semináři SNEH ČLS JEP v Brně Bohunicích
16.01.2013
SM č. 145/2012 - Výběr moudrých rčení
Plesník V.

15.01.2013
Prevence a kontrola výskytu multirezistentních bakterií.
Jindrák V.
předneseno 4.12.2012 na Semináři SNEH ČLS JEP v Brně Bohunicích
15.01.2013
Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí.
Jindrák V., Hedlová D., Prattingerová J.
předneseno 4.12.2012 na Semináři SNEH ČLS JEP v Brně Bohunicích
08.01.2013
SM č. 146/2012 - Creutzfeldt- Jakob
Plesník V.

03.01.2013
SM č. 147/2012 - Kontrolní testy (pro členy SNEH povinné)
Plesník V.

31.12.2012
Chřipka - influenza
Pečírka F.
SVĚTOZOR ročník 24/1890 čí. 5, str. 51 a č. 6, str. 63
Ferdinand Pečírka (1859-1922) — lékař-dermatolog a venerolog, profesor UK
aneb
co věděli naši (pra)prakolegové o chřipce
18.12.2012
SM č. 148/2012 - Stanovisko SZO k vakcínám proti VHA
Plesník V.

12.12.2012
SM č. 149/2012 - Naši přátelé mikrobi (-ologové)
Plesník V.

10.12.2012
Čištění a dezinfekce zásobníků utěrek
Havlíček P.

07.12.2012
SM č. 150/2012 - Odpůrci očkování
Plesník V.

26.11.2012
Solutio Galli-Valerio
bezpečnostní list


Po absolvování seminářů k vyhlášce 306/2012 Sb. kde se o tomto konzervačním roztoku mluvilo jako o vhodném, mi několik kolegů poslalo bezpečnostní list. Vybral jsem bezpečnostní list od dvou výrobců a opravdu se zdá, že je to ideální konzervační prostředek.
21.11.2012
SM č. 151/2012 - AIDS
MUDr. V. Plesník

20.11.2012
Nemocniční hygiena - to není jen sběr dat.
Nutilová M., Pančevová L. - Olomouc 2011

13.11.2012
Přehled norem souvisejících s vyhláškou 306/2012 Sb.
zdroj Úřad pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví

05.11.2012
Prevence nozokomiálních pneumonií v souvislosti s umělou plicní ventilací
Jirouš J.
doporučený postup
29.10.2012
Riziková práce a jak riziku předejít?
Podstatová H.

předneseno na Olomouckých dnech fy VITRUM /28. a 29.4.2011/
25.10.2012
Prevence infekcí močových cest spojených s katetrizací
Jirouš J.
doporučený postup
16.10.2012
Prováděcí rozhodnutí, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu
Úřední věstník Evropské unie L 262 (Právní předpisy sv.55, 27.9.2012)

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (oznámeno pod číslem C(2012) 5538)


Tento předpis je citován v §1 odst. 6 vyhl. 306/2012 Sb.
15.10.2012
Prevence infekcí cévního řečiště spojených s intravaskulární katetrizací
Jirouš J.
doporučený postup
11.10.2012
Metodický pokyn ke kontrole výskytu importovaných případů kolonizace nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu
Věstník MZ ČR částka 8

11.10.2012
Metodika sledování a klasifikace nežádoucích událostí ve zdravotnictví
Věstník MZ ČR částka 8

11.10.2012
Přehled platné legislativy v hygieně a epidemiologii
Ryantová V.

09.10.2012
Metodický návod - hygiena rukou při poskytování zdravotní péče
Věstník MZČR č.5/2012

09.10.2012
Výskyt multirezistentních gramnegativních bakterií v českých nemocnicích
Hrabák J., Žemličková H.

materiál Pracovní skupiny pro monitorování rezistence (PSMR) při NRL pro antibiotika
09.10.2012
Prevence NN ve Francii
Nováková I. ARLIN Ile-de-France, Krajská pobočka koordinace a prevence NN

předneseno na 19. mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygiena /Mikulov, 2012/
09.10.2012
Optimální hygiena rukou ve ZZ
Zelenková J.

předneseno na 19. mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygiena /Mikulov, 2012/
09.10.2012
Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy
Kratochvílová J., Janásová V.

předneseno na 19. mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygiena /Mikulov, 2012/
09.10.2012
Prevence vzniku infekce v místě chirurgického výkonu
Jirouš J.
doporučený postup
08.10.2012
Standardizace monitorování kvality prostředí
Mičková E.

předneseno na 19. mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygiena /Mikulov, 2012/
30.09.2012
Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Vyhláška č. 306/2012 Sb.
Tak tu máme 306 aneb dlouho očekávaná náhrada vyhl. č. 195/2005 Sb.
29.09.2012
Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí
Věstník MZ ČR částka 7/2012
informace o zřízení nového NRC
28.09.2012
Doporučený postup pro kontrolu epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů
Kratochvílová J.
příklad nemocniční směrnice
27.09.2012
Infekce způsobené bakterií Clostridium difficile
Ryantová V.

šikovný tahák do šuplíku
25.09.2012
Vliv vybraných rizikových faktorů na vznik nozokomiální infekce
kolektiv autorů

analýza na podkladě výsledků prevalenční studie výskytu NI ve fakultních nemocnicích ČR z let 2005 - 2010
21.09.2012
Riziko infekcí při stavebních pracích
Jirouš J.

předneseno na 19. mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygiena /Mikulov, 2012/
30.08.2012
Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie
Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice

edukační materiál pro sestry (SZP), které ve škole nedávaly pozor
30.08.2012
Nozokomiální infekce
Kancelová Z., Čečetková B.

systém hlášení v Thomayerově nemocnici
aneb opakování matka moudrosti
30.08.2012
ECDC v boji proti infekcím nejen v Evropě

FLORENCE odborný časopis pro ošetřovatelství a ostatní zdravotnické profese

www.florence.cz/osetrovatelstvi/zpravodaj-cas/ecdc-v-boji-proti-infekcim-nejen-v-evrope

29.08.2012
Výběrová řízení na dezinfekční přípravky
Melicherčíková V.

předneseno na 19. mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygiena /Mikulov, 2012/
29.08.2012
Přehled bakteriálních kmenů producentů beta-laktamáz
Kůrková V.

předneseno na 19. mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygiena /Mikulov, 2012/
29.08.2012
Kmeny Enterobacteriaceae produkujících karbapenemázy
Kůrková V.

předneseno na 19. mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygiena /Mikulov, 2012/
29.08.2012
Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací
kolektiv autorů

předneseno na 19. mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygiena /Mikulov, 2012/
29.08.2012
Dopady legislativních změn na práci nemocničního hygienika
Šípová I.

předneseno na 19. mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygiena /Mikulov, 2012/
29.08.2012
Přenosné a parazitární nemoci z povolání u zdravotnických pracovníků
Petrová M., Brhel P.

předneseno na 19. mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygiena /Mikulov, 2012/
29.08.2012
Kožní snášenlivost přípravků pro hygienu rukou zdravotníků
Škodová I.
předneseno na 19. mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygiena /Mikulov, 2012/
21.08.2012
Směrnice SZO - Hygiena rukou ve zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví ČR
oficiální překlad
www.mzcr.cz/KvalitaOdbornik/obsah/resortni-bezpecnostni-cile-pro-rok-2010_1882_15.html

20.08.2012
Doporučený postup pro pacienty s MRSA
Kůrková V.

20.08.2012
Doporučený pracovní postup pro ošetřování pacientů s podezřením na CJN, nvCJN a režim dekontaminace a sterilizace
Kratochvílová J.
příklad nemocniční směrnice
20.08.2012
Prevalenční studie nemocničních infekcí na chirurgických odděleních fakultních nemocnic v ČR.
kolektiv autorů
souhrnné výsledky
20.08.2012
Koncepce nemocniční hygieny a epidemiologie
kolektiv autorů
publikováno: ČESKÁ A SLOVENSKÁ HYGIENA, č.1/2006
20.08.2012
Kriteria pro stanovení diagnozy nemocniční infekce (NI)
Kolářová M, Šramová H, Kratochvílová J.
volný překlad "CDC Definitions of Nosocomial Infections" (Atlanta 1996)


sekretářka Společnosti
MUDr. Věra Kůrková
e-mail: mikrobiologie@nemopisek.cz

adresa pro korespondenci:
Oddělení klinické mikrobiologie
nemocnice Písek,a.s.
ul. Karla Čapka 589
397 01 Písek
 
Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
tel.: +420 227 012 111
e-mail: info@jnjcz.cz
Miele, spol. s r.o.

Spielberk Office Centre
Holandská 4
639 00 Brno
tel.: +420 543 553 146-147
e-mail: professional@miele.cz
CC data, s.r.o.

Blattného 2315
158 00 Praha 5
tel.: 602 360 423
e-mail: ccdata@ccdata.cz